דף הבית » תקנון האתר

תקנון האתר

  1. כללי

אתר האינטרנט  yerusha-atzmit.co.il (להלן: "האתר") מעמיד לציבור לקוחותיו (להלן: "המשתמש ו/או המשתמשים") מידע בנושאים שונים וזאת בכפוף לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

המשתמש מצהיר כי טרם גלישתו באתר, קרא, הבין והסכים לכל התנאים האמורים בתקנון זה.

  1. הגבלת אחריות

הגלישה באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

ידוע למשתמש כי כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ ו/או ייעוץ מקצועי ו/או ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ בענייני מיסוי ו/או ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ כאמור ו/או המלצה לביצוע פעולה מסוימת או הימנעות ממנה ו/או התחייבות לקבלת תשואה מסוימת. לפני ביצוע פעולה פרטנית יש להתייעץ עם בעלי מקצוע רלוונטיים לעניין ולנסיבות האישיות של מבצע הפעולה.

  1. שמירה על פרטיות ואבטחת מידע

האתר מאובטח בפרוטוקול SSL Secure Sockets Layer, יחד עם זאת קיים סיכון ולא ניתן להבטיח במאת האחוזים את אבטחת המידע ופרטיות המשתמש באתר.

המשתמש מודע לכך שהאתר עושה ככל שביכולתו על מנת לשמור על פרטיות הנתונים ואבטחת המידע, אך ככל והנתונים יגיעו לצד ג' לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר.

  1. הסכמה לדבר פרסומת

בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 המשתמש מאשר כי פרטיו לרבות שמו, מס' טלפון, כתובת האימייל, וכל נתון אחר שהוזן על ידו באתר, ישמשו את האתר לצורך משלוח דבר פרסומת לרבות שליחת מידע שיווקי, הצעות שונות וכו'. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל את דבר הפרסומות אליו להודיע זאת לכתובת המייל:

info@yerusha-atzmit.co.il

  1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר בכללותו לרבות, התכנים, הדומיין, השם המסחרי, סימן המסחר, הסמלים, הסימנים, הלוגו, זכויות היוצרים, המוניטין, העיצוב, התמונות, הטקסטים, הגרפיקה כיו"ב (להלן: "המידע") הינם קניינו הרוחני הבלעדי של בעל האתר – עו"ד אלון ברץ. המשתמש אינו רשאי להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות שימוש מסחרי ו/או כל שימוש במידע ללא הרשאה מפורשת ובכתב מבעל האתר.

  1. התיישנות

בהתאם לסעיף 19 חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 המשתמש מאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין הקשור לאתר תוגבל ל-6 חודשים בלבד.

  1. איסוף נתונים

ידוע למשתמש כי אתר זה משתמש בקבצי קוקיז (cookies) ובגוגל אנליטיקס (Google Analytics) לצורך תפעול שוטף, לרבות איסוף נתונים סטטיסטיים, איסוף הרגלי גלישה וכו' והוא נותן את הסכמתו לכך. ככל והמשתמש מעוניין לבטל שימוש זה, רשאי הוא לשנות את ההגדרות בדפדפן הגלישה.

  1. שונות

האתר רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי לשנות מעת לעת תקנון זה.

האתר ו/או התקנון ו/או כל חלק מהם נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור באתר ו/או בתקנון מיועד לנשים ולגברים כאחד.

  1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו באופן בלעדי על תקנון זה ועל כל דבר ועניין הקשור לאתר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון ו/או לאתר זה תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

  1. סוף דבר

צוות האתר מאחל למשתמשים המשך גלישה נעימה.